© 2018 by Fundacja Rozwoju Mindfulness.  

1/1

O KONFERENCJI

 

 

 

 

 

 

Na ostatnie trzy dekady przypada narastające zainteresowanie społeczności międzynarodowej (w tym naukowców i klinicystów) uważnością oraz zastosowaniami interwencji na niej opartych w dziedzinie zdrowia, zwłaszcza psychicznego. W ostatniej dekadzie to zainteresowanie i aplikacje uważności zaczęły się dynamicznie rozprzestrzeniać również na inne obszary życia społecznego, m in edukację, prawo, środowisko pracy i poprawę relacji międzyludzkich.
 

Jest w tym w pewnym sensie powrót do kontemplatywnych korzeni. Uważność była bowiem opisywana i praktykowana w różnych kulturach, zwłaszcza na dalekim wschodzie od tysięcy lat wraz z innymi pokrewnymi jakościami takimi jak współczucie i równowaga emocjonalna, a ich praktykowanie miało prowadzić nie tylko do przemiany (wyzwolenia, zdrowienia) na poziomie indywidualnym ale i społecznym.
 

Celem konferencji na którą chcieliśmy Państwa zaprosić, jest właśnie przybliżenie tego społecznego wymiaru uważności oraz zjawisk i interwencji z nią związanych, a także wspólna refleksja nad tym, czy i w jaki sposób możemy pogłębiać jej transformujący potencjał u nas w Polsce.  

W tym kontekście wybór miejsca konferencji nie jest przypadkowy. Zależało nam bowiem na tym, aby odbyła się ona w Europejskim Centrum Solidarności, czyli miejscu które symbolizuje i obrazuje wartości etyczne i postępowanie leżące u źródeł tego niezwykłego ruchu społecznego w Polsce.

Te uniwersalne wartości etyczne i postępowanie są zarazem fundamentem praktyki uważności nawiązującego do jej kontemplatywnych korzeni i rozumianej w sposób pogłębiony w stosunku do dość uproszczonego i spopularyzowanego w mediach zjawiska określanego czasem jako Mc Mindfulness.  
Wierzymy, że praktyka uważności ma potencjał zmiany; zmiany ku dobru wszystkich istot i mamy nadzieję, ze ta konferencja przyniesie nam wszystkim dobre owoce.

 

W imieniu organizatorów konferencji oraz Fundacji Rozwoju Mindfulness,


Paweł Holas


 

 

 

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób, którym bliskie są nasze cele i wartości, zwłaszcza adresowana jest do:

 • nauczycieli,

 • pedagogów,

 • pracowników służby zdrowia,

 • psychologów,

 • przedsiębiorców

 • i innych grup zawodowych zainteresowanych poprawą zdrowia, jakości życia i wzrostem świadomości poprzez praktykowanie uważności i współczucia.

Konferencja będzie zwieńczeniem Ogólnopolskich Dni Uważności, które odbędą się w dniach 7 -12 stycznia 2019 r. w wielu ośrodkach uważności w całej Polsce. W tych dniach będzie można uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach, wykładach i konsultacjach informujących i propagujących uważność oraz rozwijanie życzliwości i współczucia w naszym codziennym życiu.


Konferencja zbiega się z terminem rozpoczęciem polskiej edycji Szkolenia Nauczycielskiego w Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT) prowadzonego we współpracy razem z Oksfordzkim Centrum Uważności.


Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością na naszej Konferencji oraz wdzięczni za wsparcie
tej inicjatywy i propagowanie tej idei wśród innych, którzy pragnęliby poprawiać swój dobrostan i żyć pełnią życia.

 
 

Komitet naukowy
 

 • Dr hab.  Paweł Holas - Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
   

 • Dr n. hum. Tomasz Jankowski - Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL)
   

 • Ks dr n. hum Stanisław Radoń - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
   

 

Komitet organizacyjny
 

 

Patronat konferencji

 

 

 

Partnerzy

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

SKN Mindfulness

Katering zapewnia:

 

Patroni medialni

 • Facebook Social Icon